เจาะใจ…พลังกล้าแผ่นดิน กล้าทำดี

งานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ ๑๕ “ชุมชนคุณธรรม สานพลังกล้าแผ่นดิน สานพลังพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และค่ายกล้านำ รุ่นที่ ๓๙ เมื่อ ๑๐-๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม...
00:01:50

สื่อแทรกซ้อน : ขายข่าวมากกว่าไขข่าว

ผลงานของกลุ่มสื่อเด็กโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สะท้อนการเผยแพร่สื่อและเสพสื่อในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นข่าวที่แท้จริง มุ่งแต่การขายข่าวมอมเมาประชาชน ดำเนินกิจกรรมโดย องค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ OCN สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายมดข่าว#พะเยาทีวี
00:08:03

วรรณและมาวิน : คำถามระหว่างรรทัด

สถานการณ์โควิด19 ก่อให้เกิดคำถามมากมายในสังคม นี่คือมุมมองของนิสิต CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่สะท้อนออกมาให้เราได้ครุ่นคิดและหาคำตอบร่วมกัน ในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขอบคุณ CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มดข่าว#พะเยาทีวี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
00:02:47

กินดิบหูดับ! ปศุศัตว์เข้มความสะอาดเขียงหมู

อาการโรคเชื้อไวรัสในสุกรที่ติดต่อสู่คนจากการบริโภคในจังหวัดพะเยา ไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สาเหตุเกิดจากการกินอาหารที่ปรุงจากเลือดสุกรดิบ  ในจังหวัดพะเยา มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง 530 รายจำนวนสุกร 4,781 ตัวและเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธุ์ 1,667 รายจำนวนสุกร 29,603 ตัว   การป้องกันในจังหวัดพะเยาปัจจุบัน โรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ หลังการฆ่าสัตว์สัตวแพทย์ได้ตรวจเนื้อและรับรองความปลอดภัยก่อนนำเนื้อสัตว์ออกไปจำหน่ายตามมาตรฐานกฎกระทรวงปศุสัตว์ที่กำหนดตามมาตรฐาน GMP ก่อนนำออกไปจำหน่ายจะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้บริโภคได้ ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:05:57

WHO? : โดย มดข่าวเชียงคำวิทยาคม

อยากสวยเหมือนคนอื่นเพราะถูกเพื่อนล้อเลียน จึงหาวิธีการที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ สุดท้ายโทษคนขาย สังคม หรือตัวเอง ภาพยนตร์เชิงรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กองรรณาธิการร่วมพะเยาทีวี : มดข่าวเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สสส. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
00:03:48

ป่าช้าแดนซ์ : ไลฟ์สดขายของหน้าเมรุเผาศพ

โควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออาชีพดีเจเปิดเพลงในร้านเหล้าร้านอาหารอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อรายได้ไม่มี แต่รายจ่ายยังมีเหมือนเดิม การไปเล่นดนตรีในป่าช้าของรัชพล เสาร์ไพสูญ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตนเองมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการค้าขายอื่นๆ ฝากขายของในเพจของเขาด้วย ผลงาน มดข่าวเชียงราย/พะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์