Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

Category: โควิดพะเยา

คนแก่กับวัคซีนโควิด ตัดสินใจอย่างไรดี : วิมล ปิงเมืองเหล็ก

คนแก่กับวัคซีนโควิด ตัดสินใจอย่างไรดี อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก จะมาวิพากษ์ให้ฟังโพสต์โดย พะเยาทีวี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 ถ่ายทอดสด : รายการ วิมลวิพากษ์ 13/5/64

เกาะติดสถานการณ์โควิดจังหวัดพะเยา ผลกระทบและการปรับตัวต่อประชาชน

เกาะติดสถานการณ์โควิดจังหวัดพะเยา ผลกระทบและการปรับตัวต่อประชาชนโพสต์โดย พะเยาทีวี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 ถ่ายทอดสดรายการ "บ้านข่าว" : เกาะติดสถานการณ์โควิดจังหวัดพะเยา ผลกระทบและการปรับตัวต่อประชาชน 13/5/64
00:04:09

วิถีใหม่คนค้าขายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

การเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาไม่คึกคักเช่นเคย พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของกินของใช้ กระทบแม่ค้า พ่อค้า ปรากฏการณืเช่นนี้พวกเขาปรับเปลี่ยนการค้า ขาย อย่างไร ... มดข่าว พะเยาทีวี : ธนวัฒน์ สมัยกุล รายงาน

พะเยาเตรียมโรงพยาบาลสนามพร้อมรับมือโควิด

สาธารณสุขพะเยา เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 กรณีโรงพยาบาลรับมือไม่เพียงพอวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ กรณีโรงพยาบาลพะเยา รับมือไม่เพียงพอ ในการนี้ให้เตรียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน...

พะเยาตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของห้างโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา รวมจำนวน 9 แห่ง ซึ่งปรากฎว่าจังหวัดพะเยา มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ วางจำหน่ายอย่างเพียงกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ และไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หน้ากากอนามัย ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 1.84-2.50 บาท/ชิ้น (ไม่รวมหน้ากาก...

พะเยาตรวจเข้มโควิดสถานบันเทิงร้านอาหาร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับตำรวจสภ.เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ออกตรวจห้างสรรพสินค้าและสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหาร ดังนี้ 1 ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ 2 ร้านพระราม 8 3 ร้าน THE Lake Cafe 4 ร้าน Hippo mala 5 ร้านโรงเบียร์@ พะเยา 6 สถานบริการ Hollywood ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำให้พนักงานในร้านและผู้มาใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนและให้มีเจลแอลกอฮอลล์ให้ผู้มาใช้บริการก่อนเข้ามาในร้านและหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ และในส่วนของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการอย่าให้มีผู้มาใช้บริการจนแออัดเกินไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แถลงข่าวผู้ป่วยโควิดพะเยา 0 ราย 15/12/63

ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา แถลงข่าว ณ ห้องประชุม ภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา.วันนี้ 15 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วย/บุคคล/กลุ่มเสี่ยง เป็น 0 ราย ...โดยผู้ป่วย 1 ราย และแฟน ซึ่งไม่ติดเชื้อ ให้กลับไปดูแลตนเองที่บ้าน 14 วัน #พะเยาทีวี...

พะเยาปลอดภัยร่วมใจสวมหน้ากาก

นพ.ศุภชัย บุญอำพัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ขนส่งพะเยาตรวจเข้มคัดกรองโควิดช่วงวันหยุดยาว

นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาปฎิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ดังนี้ ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 72 คัน ไม่พบข้อบกพร่อง ตรวจพนักงานขับรถ จำนวน 72 คนไม่พบข้อบกพร่อง หรือความผิดตามกฎหมาย,จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและข้อมูลแก่ผู้โดยสารรถ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะโดยสารรถ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารรถ เป็นต้น...

โควิดพะเยา 13/12/63

สถานการณ์โควิดพะเยา 13/12/63 ผู้ป่วยคงที่ 1 ราย (ครบ 14 วัน)ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ภูซางตรวจเข้มด่านรอยต่อจังหวัดเชียงราย

12 ธ.ค.63 นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายทหาร, สมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจในพื้นที่รอยต่อจ.เชียงรายจำนวน 3จุดดังนั้1.ด่านตรวจบูรณาการด่านกาญจนาภิเษก ม.10 ต.สบบง2.ด่านตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19บ้านนาหนุนม.2 ต.ภูซาง3.ด่านตรวจป้องกันแพร่ระบาดโควิด19 บ้านฮวกม.12 ต.ภูซางเพื่อตรวจตราแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19ในพื้นที่รอยต่ออ.ภูซาง จ.พะเยา...

ด่านแม่ใจตรวจเข้มโควิดและบุคคลต่างด้าว

#ด่านแม่ใจ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด พ.ย. จัดกำลังพลตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดตั้งด่านตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เจ้าหน้าที่ๆเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จว.พ.ย. เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ในการสกัดกั้นคนต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย     ห้วงที่ผ่านมา ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายแต่ประการใด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โควิดพะเยา 9/12/63

โควิดพะเยา 9/12/63 รอบสอง ผู้ป่วยคงเดิม 1 ราย เสี่ยงสูง 1 ราย กักตัว 5 ราย คัดกรองเชิงรุก 320 ราย ไม่พบติดเชื้อข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวจำนวนผู้ป่วยโควิดพะเยาคลาดเคลื่อน

สอบถามเข้ามากันมาก สำนักข่าวทีวี 2 ช่อง ลงตัวเลขผู้ป่วยโควิดพะเยา 7/12/63 ต่างกัน เวิร์กพอยท์ ระบุ 1 ราย ส่วน TNN ระบุ 3 ราย ...จากการตรวจสอบข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตัวเลขที่ถูกต้อง ยืนยัน คือ 1 ราย ไม่ใช่...

พะเยาเข้มจุดคัดกรองทุกสำนักงานหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการศูนย์โรคติดต่อจังหวัดพะเยา ออกคำสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการเข้มงวดจุดคัดกรองการเข้าออกในอาคารสถานที่/สำนักงานอย่างเคร่งครัด แจ้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันโควิด 19

สถานการณ์โควิด19 พะเยา 6/12/63

สรุป สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา 6/12/63 คงเดิม 1 ราย / เสี่ยง 1 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มเสี่ยงต่ำพะเยาแห่ตรวจเชื้อกว่า 200 ราย เบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชื้อ

5 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการณ์การบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลพะเยา – ราม อ.เมือง จ.พะเยา หลังทีมีการประกาศให้กลุ่มเสี่ยงต่ำในจังหวัดพะเยาที่ไปใช้บริการสิงห์ปาร์คในห้วงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าไปร่วมกิจกรรม ให้ไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จากการลงพื้นที่พบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงกว่า 10 คน เข้ารับการตรวจเชื้อในภาคเช้า...

พะเยา/เชียงราย/เชียงใหม่ ทุกจังหวัดยังไม่ล็อกดาวน์ 5/12/63

จากการรวบรวม/ตรวจสอบของพะเยาทีวี ล่าสุด(5/12/63) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (รวมทั้ง พะเยา/เชียงราย/เชียงใหม่) ยังไม่มีการล็อกดาวน์/ปิดจังหวัด คงยังให้ประชาชน บุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าออกปกติ จัดกิจกรรมต่างๆ งานเทศกาล/ประเพณีได้ปกติ แต่ขอความร่วมมือให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด

พะเยาเข้มรับมือโควิดเตรียมสถานที่กักกันชายแดน

4/12/63 .นพ.ภารดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข โรคและภัยสุขภาพ ( Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตรวจเยียมและเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ Local state quarantine ทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ อ.ภูซาง เพื่อรองรับการกักตัวของคนไทยที่ข้ามแดน...