วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020
หน้าแรก ห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน

ห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน

  ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม ได้ที่รูปปก หรือที่นี่ http://www.nbtc.go.th/getattachment/Ab...
สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง ...
ย้อนชมรายการพะเยาทีวี ช่อง ยูทูป https://www.youtube.com/phayaotv
ด้วยเมตตาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะ...
โดย สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา …ได้รับทุนอุดหนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการก...
                 สาระสำคัญในพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิ...