E-Commerce BIG BANG เปิดหน้าต่าง สินค้าไทย ก้าวสู่ตลาดโลก

381

E-Commerce BIG BANG เปิดหน้าต่าง สินค้าไทย ก้าวสู่ตลาดโลกในกระแส Social Media เพิ่มศักยภาพ ของธุรกิจท่าน เข้าสู่ความมั่งคั่ง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า อ.เมือง จ.เชียงราย..ประธานเปิด โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์…