Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

มองเมืองเหนือ ในทุกมุม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ของพี่น้องลุ่มน้ำโขงตอนบน

โควิด-19 พะเยา/เชียงราย

พะเยาปลอดภัยร่วมใจสวมหน้ากาก

นพ.ศุภชัย บุญอำพัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สถานการณ์โควิด19 พะเยา 6/12/63

สรุป สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา 6/12/63 คงเดิม 1 ราย / เสี่ยง 1 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โควิดเชียงราย 11 ราย ณ 5/12/63

5/12/63 พบผู้ป่วยโควิด-19 พบเพิ่ม 2 ราย เข้ามาทางอำเภอแม่สาย (ไทม์ไลน์อยู่ในพื้นที่แม่สายเท่านั้น) รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงราย รวมผู้ป่วยเดิม 9 + ใหม่ 2 ดังนั้นเชียงรายพบรวมทั้งหมด 11 ราย...สำหรับผู้เดินทางมาจากพม่า ได้รับการกักกันตัวในสถานที่ทั้งหมด 137 ราย ในส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงจากสิงห์ปาร์คและสถานบันเทิง 4 แห่ง มีผู้ได้รับการตรวจเชื้อ...

พะเยาเข้มจุดคัดกรองทุกสำนักงานหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการศูนย์โรคติดต่อจังหวัดพะเยา ออกคำสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการเข้มงวดจุดคัดกรองการเข้าออกในอาคารสถานที่/สำนักงานอย่างเคร่งครัด แจ้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันโควิด 19

แอ่วเมืองเหนือ

แอ่วเมืองเหนือ

ของดีบ้านเฮา

ของกิ๋นบ้านเฮา

ไปม่วนตวยกั๋น

แนะนำให้ติดตาม