Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

มองเมืองเหนือ ในทุกมุม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ของพี่น้องลุ่มน้ำโขงตอนบน

พาท่านเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่สาด หมู่ที่4 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

https://www.youtube.com/watch?v=28Gs_cLgD3w พาท่านเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่สาด หมู่ที่4 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ชมการปลลูกผักปลอดสารพิษออกจำหน่าย และที่นี่ยังเป็นจุดศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปด้วย..

โควิด-19 พะเยา/เชียงราย

โควิดเชียงราย 10/12/63

     0 ธ.ค.63 เวลา 11.00 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 3 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย เพศหญิง 2 ราย โดยทั้ง 3 ราย เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางพิเศษ เข้าสู่สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ (Local quarantine) ทั้ง 3 ราย ไม่มีการเสี่ยงสัมผัส และทั้งหมดอยู่ในการดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปขณะนี้จังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 37 ราย เป็นการติดเชื้อภายในพื้นที่เพียง 1 ราย เท่านั้นเนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองชายแดนหน้าด่านที่จะคอยดูแลป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในประเทศ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ ทั้งได้ขอความร่วมมือจากประเทศเมียนมา คนไทยที่ทำงานในเมียนมาหากมีความประสงค์จะกลับไทย ให้แจ้งผู้ประสานงานชายแดนกลับเข้าตามระบบจะได้เข้าสู่การดูแลใน State Quarantine กรณีตรวจพบเชื้อในระยะแรก ทางจังหวัดก็ได้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ในด้านการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่หนัก ได้ทยอยออกจาก รพ.แล้ว เมื่อ 9 ธ.ค. ให้กลับบ้านแล้ว 2 คน ในวันที่ 11 ธ.ค. จะออกอีก 2 คน วันที่ 13 ธ.ค. อีก 5 คน วันที่ 14 ธ.ค. ออก 2 คน วันที่ 15 ธ.ค. ออก 9 คน ส่วนใหญ่อาการไม่หนักที่กักตัวไว้เพื่อความมั่นใจ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ จากการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ ท่านมั่นใจในระบบการดูแลป้องกันการติดเชื้อCOVID19 ของจังหวัดเชียงราย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายย้ำ “จังหวัดเชียงรายปลอดภัย” เชิญชวนเที่ยวเชียงรายปลอดภัย ใส่แมสเพียงอันเดียวที่ได้ทั่วจังหวัด

โควิดเชียงราย 12/12/63

รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่​ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. รวม 42 ราย หายป่วยแพทย์ให้กลับบ้าน 4 ราย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

อนุทินลงพื้นเชียงรายติดตามควบคุมโควิด

"อนุทิน"ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามระบบบริการสาธารณสุขรองรับระบาดโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. วันนี้ (25 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่หอผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ       ต่อมาเวลา 11.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  โรงพยาบาลแม่จันอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีนายศักดิ์ดาธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ          การมาตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นการมาตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ พร้อมกันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด อีกด้วย

พะเยาตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของห้างโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา รวมจำนวน 9 แห่ง ซึ่งปรากฎว่าจังหวัดพะเยา มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ วางจำหน่ายอย่างเพียงกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ และไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หน้ากากอนามัย ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 1.84-2.50 บาท/ชิ้น (ไม่รวมหน้ากาก...

พลัดถิ่นไทยลาววอนติดตามญาติที่ลาวสมัยสงคราม

#เชียงคำ – พ่อเฒ่าลาว พลัดถิ่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 วอนสื่อมวลชนไทยและจนท.สปป.ลาว ตามหาญาติ  วันนี้( 7 ส.ค. 2561) นางสาวณภัชนันท์ ธัญญากวิน สมาชิกเทศบาลฝายกวาง ต.ฝายกวาง เชียงคำ ได้พานาย นายจันทร์ คำหล้า อายุ 90 ปี บ้านเดิมอยู่บ้านเลขที่ 688 บ้านพุเหล่า...

“ปลานิลพะเยา” แปรรูปปลานิล ขนมผสมปลานิล กรอบเค็มปลานิล ข้าวเกรียบปลานิล หนึ่งเดียวในพะเยา “นิลลา” Nilla

https://www.youtube.com/watch?v=FNCmZfYi2NQ การฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อขอรับรองมาตรฐาน (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข ณ ที่ “ปลานิลพะเยา” แปรรูปปลานิล ขนมผสมปลานิล กรอบเค็มปลานิล ข้าวเกรียบปลานิล หนึ่งเดียวในพะเยา “นิลลา” Nilla กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป บ.โป่งเกลือ ม.9 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา...ติดต่อคุณปิยฉัตร คำวัง โทร.097-2103024

แอ่วเมืองเหนือ

Regulation

00:08:27

มัคคุเทศก์น้อยน่ารักพาชมวัดนันตาราม

มัคคุเทศก์น้อยพาชมวัดนันตาราม ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อเดินทางมาถึงที่หน้าวัดนันตาราม นักท่องเที่ยวก็จะได้ยินเสียงของหนูน้อย 2 คน กำลังเชิญเชิญนักท่องเที่ยว และอาสาพานักท่องเที่ยวเดินชมความงามศิลปะไทใหญ่(พม่า) ชาวปะโอ ที่นี่..ดญ.อัญชิสา ใจผยองยิ่ง (น้องชิสา) อายุ 8 ขวบ โรงเรียนสาธิต ป.2 และ ดญ.อนันตญา หล่องาม(น้องแก้ม) อายุ 7...

เชียงคำเลอะโคลนโยนข้าวเรารักกันวันแม่ 61

#เชียงคำ - ไอเดียบรรเจิด เจ้าของร้านอาหาร จัดกิจกรรม “เลอะโคลนโยนข้าวเรารักกันวันแม่ 61” ....วันที่ 12 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 16.30 น. นายวินัย แก้วทิพย์ เจ้าของกิจการร้านร่มไม้แสงจันทร์ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ‘’สะพานรักแสงจันทร์ โยนข้าวเรารักกันวันแม่...
00:04:41

มหกรรมบาสโลป อลังการงานของดีศรีภูซางปี2562

อลังการงานสร้างสำหรับการเต้นบาสโลป 500 กว่าคน ทั้งผู้นำชุมชน ประชาชน ส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอภูซาง ร่วมแรงร่วมใจกันเต้นบาสโลปซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก เป็นครั้งแรกในงานของดีศรีภูซาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูซาง ทาง YouTube ความละเอียด 4K : https://www.youtube.com/watch?v=Eoe_5Bsnwis&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3otJlvw03xogoBCs7qIOk9B0IgJHOrGkkyJAKvh-yat8DS5m46NSsBTN4

ท่องเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อ.เชียงคำ จำนวน 5 ชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=B-s_SvOqVSY ท่องเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อ.เชียงคำ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย บ.สันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง,บ.ทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน,บ.ทุ่งบานเย็น ม.13 ต.หย่วน,บ.ประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น และ บ.เปื๋อยเปียง ม.14 ต.หย่วน...

การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง ชนเผ่าชาวม้ง ณ ที่ สนามแข่งขัน บ.แสงไทร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

https://www.youtube.com/watch?v=mlLW1zJ_wog การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง ชนเผ่าชาวม้ง ณ ที่ สนามแข่งขัน บ.แสงไทร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 13 มค.2562... สมาคมม้งจังหวัดพะเยาจัดฟอร์มูล่าม้ง แข่งขันล้อเลื่อนไม้ ปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และ กระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา "รถล้อเลื่อนไม้"...

Mining

01:07:01

ซอตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 2

ซอล้านนา เรื่อง ตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 2 (ซอล่องน่าน) ศิลปินขับซอล่องน่าน : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ – ลาวรรณ ธรรมรักษา ประพันธ์บทซอ : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ ศิลปินนักดนตรีล้านนา : สะล้อ - หนึ่ง พันธกานต์ / ปิน - สมศักดิ์ Sound...
00:56:26

ซอตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 1

ซอล้านนา เรื่อง ตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 1 (ซอปี่จุม) ศิลปินขับซอล้านนา : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ – พัชรี ศรีล้านนา ประพันธ์บทซอ : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ ศิลปินนักดนตรีล้านนา : ปี่ก้อย-เก่ง วัชรินทร์ / ปี่กลาง-แจ๊ค กวินท์ / ปี่เล็ก-เอ ดวงดี...

สืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นเมือง..การขับซอพื้นบ้าน

https://www.youtube.com/watch?v=dPLkbMRW92o ศิลปินจังหวัดพะเยาในไทย สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านการขับซอพื้นเมือง โดยได้จัดตั้งคณะสแสงชัย-แสงแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 12 ตำบลปงอำเภอปง จังหวัดพะเยา นายไทย ทิพย์เนตร เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันอายุ 61 ปี จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก กศน. อำเภอปง จังหวัดพะเยา อาชีพส่วนตัวปัจจุบันเป็นเกษตรกร และอาชีพด้านศิลปะคือการแสดงพื้นบ้านขับร้องเพลงซอของเมืองเหนือ แรงบันดาลใจหรือความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนเป็นเด็ก...
00:08:05

ร้านลาบปลาริมม่าวเมืองป๋วลำแต้ๆ

ข่าวเมืองปง ขอแนะนำร้านอาหารอร่อยของอำเภอปง ร้านลาบปลาริมม่าว บริหารงานโดย คุณครูพิทยา สุหิตานุเคราะห์ หลังจากท่านได้เกษียณอายุราชการลง รายได้ประจำลดลง จึงคิดหาทางที่จะมีรายได้มาทดแทนส่วนที่หายไป ประกอบกับท่านมีฝีมือในการประกอบอาหารโดยเฉพาะเมนูที่ทำจากปลา ท่านจึงได้ตั้งร้านขึ้นมาชื่อร้านลาบปลาริมม่าว สถานที่จัดเป็นแบบสวนอาหาร บรรยากาศร่มรื่น ร้านติดกับแม่น้ำม่าว ซึ่งเป็นสายน้ำแห่งหนึ่งที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำยม ผู้ที่อยากลิ้มรสอาหารปลา สั่งจองโต๊ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-0089762 เปิดบริการทุกวันครับ ไปชมบรรยากาศร้านนะครับ

มะลิขาดตลาดแม่ค้าใช้ดอกพุดแทนรายได้ดี

#พะเยา – มะลิพะเยาขาดตลาด แม่ค้าหันไปใช้ดอกพุดแทน ชี้สีสัน รูปทรงเหมือนกันทุกอย่างขาดแต่กลิ่นหอม คนเฮโลสั่งสร้างรายได้2000-3000บาทต่อวัน ผู้สื่อข่าวรายว่า เนื่องจากในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาอากาศทางภาคเหนือแปรปรวน มีทั้งพายุฝนและแมลงทำให้ดอกมะลิ ที่กลุ่มชาวบ้านที่ขายพวงมาลัยปลูกไว้ในพื้นที่บ้านเจดีย์งาม ม.1 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ไม่ออกดอก ชาวบ้านจึงหันไปใช้ดอกพุดหรือมะลิราชินี ซึ่งมีสี ขนาด รูปร่างเหมือนกัน ต่างกันแค่ดอกพุดไม่มีกลิ่นหอมแบบดอกมะลิ นางสุนันทา  อาขาน หรือแม่ม้อน อายุ ...

Block title

Block title

แนะนำให้ติดตาม