WHO? : โดย มดข่าวเชียงคำวิทยาคม

-

WHO? : โดย มดข่าวเชียงคำวิทยาคม

มดข่าวเชียงคำวิทยาคม

อยากสวยเหมือนคนอื่นเพราะถูกเพื่อนล้อเลียน จึงหาวิธีการที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ สุดท้ายโทษคนขาย สังคม หรือตัวเอง ภาพยนตร์เชิงรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กองรรณาธิการร่วมพะเยาทีวี : มดข่าวเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สสส. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

เรื่องน่าสนใจ